Strona główna / Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

  • Czy możliwy jest wcześniejszy (przed oficjalną datą) odbiór mieszkania?

    Termin spotkania odbiorowego ustalany jest po przejęciu przez nas od wykonawcy: budynku, części wspólnych oraz dokumentów i kluczy. Wcześniej to generalny wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za budynek. Tym samym wcześniejsze spotkania odbiorowe nie są możliwe.

    Daty odbiorów ustalamy z uwzględnieniem terminów wskazanych w umowie. Dzień odbioru technicznego może być również dniem przejęcia mieszkania, jeżeli podczas spotkania nie zostaną wskazane uwagi wymagające korekty.

  • Czy do budowy swoich osiedli Budimex Nieruchomości powołuje inne spółki/ podspółki itp.? Kto jest stroną umowy deweloperskiej?

    Zawsze budujemy pod swoją marką i nie zakładamy spółek celowych. Tym samym to z nami podpisuje się umowę deweloperską. O zagrożeniach związanych ze spółkami celowymi możesz przeczytać tutaj:

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl